Magomvridning

 

Magomrvidning (magsäcksomvridning) är ett akut livshotande tillstånd. Hundens överlevnad hänger på hur snabbt den kommer under veterinärvård.

Det som händer är att magsäcken vrids så att föda, vätska och gaser inte kan passera vare sig ut eller in via matstrupe och tarmar. Innehållet i magsäcken blir ”inlåst” och en kraftig gasbildning uppstår. Magsäcken sväller upp och pressas mot andra inre organ, såsom diafragman och orsakar sämre cirkulation och andningssvårigheter. Mycket vanligt att hunden hamnar i chocktillstånd.

Man har inte funnit exakt varför vissa hundar drabbas, men man har lyckats finna en rad faktorer som kan spela in: *Stor ras (Newfoundland, Sennenhundar m.fl.) *Djup bröstkorg (vinthundar, Dobermann, Grand Danois m.fl.) *Ätit eller druckit nära inpå motion. *Hundar som bara äter en gång per dag, stora portioner. Även små hundar KAN drabbas, men det tillhör undantagen.

Symtom: Orolig, gnäller och försöker kräkas men får bara upp saliv. Senare sväller magen upp och blir hård. Försämrat allmäntillstånd. Smärta i magen. Svårigheter att andas och chock.

Behandling: Utöver dropp och medicin mot chock, gäller det att så snabbt som möjligt få ut magsäckens innehåll. I första hand förs en slang ner via matstrupen för att på så sätt försöka tömma innehållet. Är tillsnörningen så kraftig att det inte finns möjlighet att komma åt med slangen, punkteras magsäcken utifrån med en grov kanyl, för att lätta på trycket. Kommer man inte heller då åt med slangen, krävs operation. Detta är något man helst undviker, då hunden redan är i så dålig kondition att sövningen blir riskabel.

En annan risk är att hunden kan dö även efter det att magsäcken tömts. När blodcirkulationen kommer igång kan giftiga nedbrytningsprodukter från innehållet i magen spridas i hundens system. Dessa blir en för stor påfrestning för det redan ansträngda hjärtat och hunden avlider.

Efter tömningen röntgas hunden för att garantera att den är helt tom, annars riskerar man ny uppsvällning direkt. Sedan ges hunden fortsatt dropp och får fasta i flera dagar. Varpå man sakta börjar med små portioner mat. Ofta syr man – antingen i samband med tömning eller efter vila – fast magsäcken i bukväggen för att försöka undvika återfall. Tyvärr finns inga garantier för att en fastsydd magsäck helt hindrar från att hunden kan drabbas igen. Följder som kan komma efter en magomvridning är ett långtvarigt sämre allmäntillstånd och varaktig påverkan på hjärta eller andra organ.

Man kan tänka på att ge hunden lång vila både innan och efter intag av måltid. Dela upp maten på fler tillfällen och att inte heller belöna med för mycket godis/mat under tuffare fysiska träningspass.

Follow by Email
Facebook
Facebook
Instagram